+359 52 978 230
гр. Варна 9000, бул. Христо Смирненски 1
Контакти

Ел. поща:
y_yotov@yahoo.com
Адрес:
гр. Варна 9000, бул. Христо Смирненски 1

Банкова сметки

Сдружение на специалистите по ехокардиография ВАРНАЕХО
Банка: Юробанк България АД, клон Варна

IBAN: BG17BPBI79451064831101
BIC: BPBIBGSF