+359 52 978 230
гр. Варна 9000, бул. Христо Смирненски 1
Презентации Варна Ехо 10
single page feature image

Презентации Варна Ехо 10

Оценка на болни с аортна стеноза, подходящи за TAVI, И. Петров (България)

Образни критерии за диагноза на Транстеритинова амилоидна кардиолиопатия (ATTR-CM), М. Господинова (България)

От артериална хипертония към сърдечна недостатъчност – споделен клиничен опит по темата от съвременната практика, Т. Чалъкова (България)

Белодробни промени при COVID 19 и роля на образната диагностика,  Г. Кирова (България)

Оцeнка на риска при карцинoмно болни, Е. Димитрова-Господинова (България)

Образна диагностика при онкологично болни след лъчетерапия, М. Димова (България)

Антифибротична стратегия при СН –роля на МРА, Л. Мирчева (България)

Сърдечна недостатъчност, левокамерно ремоделиране и роля на бета – блокерите, Л. Мирчева (България)

АРНИ: крайъгълен камък в терапията на сърдечната недостатъчност с намалена фракция на изтласкване. Представяне на клиничен опит с Entresto, Л. Мирчева (България)

Миокардна фиброза и сърдечна недостатъчност след миокарден инфаркт, Й. Йотов (България)

Скрининг за пациенти с Транстеритинова амилоидна кардиолиопатия (ATTR-CM) в ежедневната практика, Й. Йотов (България)

Програмата EMPEROR с фокус върху СНрФИ- континуум от доказателства при пациенти със СНрФИ, Й. Йотов (България)

От артериална хипертония към сърдечна недостатъчност – от диагнозата към терапията, Й. Йотов (България)

Нови данни за лечение с НОАК при пациенти с ПМ и ОКС/стент, Й. Йотов (България)

Роля на стрейн при хипертрофия на ЛК, Й. Йотов (България)

АРНИ: крайъгълен камък в терапията на сърдечната недостатъчност с намалена фракция на изтласкване, Й. Йотов (България)

FORXIGA вече за лечение на СНнФИ при пациенти със или без ЗДТ2, Й. Йотов (България)