+359 52 978 230
гр. Варна 9000, бул. Христо Смирненски 1
Презентации Варна Ехо 11
single page feature image

Презентации Варна Ехо 11

Остра сърдечна недостатъчност при клапни заболявания – как да се справим с проблема?
М. Димова

Инфекциозен ендокардит на митрална клапа при подлежащо онкологично заболяване
Б. Нинова

Изолирана вродена коригирана транспозиция на големите артерии (CcTGA)
В. Аврамова

Клиничен случай на пациент с ревматоиден артрит и нодуларно ангажиране на митралната клапа – диагностично предизвикателство и подход
Д. Якова-Христова

Проява на остра кардиотоксичност след приложение на Доцетаксел при жена с рак на гърдата
М. Самарджиева

Формация в ЛК с неясен произход при пациент с БТЕ

М. Димова

Една (не)случайна находка
Т. Иванова

Събота, 14 октомври 2023 г.

Как да извършим оценка на болен, подходящ за TAVR?
В. Вълков

Стрес тест при аортна стеноза и на други места
Я. Симова

Аортна регургитация – кога се нуждаем от ТЕЕ и 3D ЕхоГ?
Е. Кинова

Оценка на аортни заболявания – какво казват гайдлайните?
Я. Пейчев

Трикуспидална стеноза – рядко състояние или недостатъчно добре познато
Н. Златарева

Трикуспидална регургитация – колко важна и честа е тя?
А. Кишева

Клапни промени след онкологично лечение
М. Димова

Митрална стеноза – как да оценим необходимостта от интервенция?
Й. Йотов

Многомодална диагноза на митрална регургитация – от препоръки към практиката
Кр. Христова

Предпроцедурна оценка на пациентите и ехографска навигация при имплантиране на MitraClip
Я. Гецов

Пролапс на митрална клапа и още нещо. Кога диагнозата е правилна?
Св.Цонев

Скритата инвазия: Белодробен тумор, прорастващ в ляво предсърдие през пулмоналните вени
В. Аврамова

Хванат на местопрестъплението: тромб в дясно предсърдие
Л. Колева

Криптогенен инсулт при персистиращ овален отвор
Т. Стаменова

Бързи и яростни или търпеливи и последователни
М. Рушид

Диагноза на сърдечен миксом с особено висок ембологенен риск
Р. Григоров

Тромбоза на механична митрална клапна протеза, усложнена с исхемичен мозъчен инсулт при пациент с предшестващ инфекциозен ендокардит на ревматична митрална клапа в хода на сепсис
Й. Младенова/ Е. Попов

Аортна клапна хирургия днес. Дали е време да забравим рутината?
М. Славов